Programma OSS in het Onderwijs

Het programma Open Source en Standaarden in het Onderwijs is een gezamenlijk initiatief van de stichtingen Kennisnet en Ict op School.

Doel van het Open Source en Standaarden (OSS) programma is om binnen het onderwijsveld de kennis over open source software te bevorderen en het gebruik van open standaarden te stimuleren. Het programma richt zich zowel op desktop toepassingen als op het faciliteren van web-applicaties in het onderwijs. Het programma omvat drie deelprojecten te weten: `Open Source Standaarden op de desktop’, `Content Management Systemen in het onderwijs’ en `Informatie & Draagvlak’.

Doelstellingen van het programma zijn:

  • het inspelen op de informatiebehoefte over open source en standaarden (OSS) en het verzorgen van kennisoverdracht hieromtrent;
  • partijen uit het onderwijsveld onderling ervaringen met OSS uit laten wisselen;
  • het stimuleren van concrete toepassingen in het onderwijsveld.