Open standaarden

Naast de bovenstaande onderwerpen omtrent de toepasbaarheid van open source binnen onderwijsinstellingen is het gebruik van open standaarden bij de ontwikkeling van educatieve software (zoals electronische leeromgevingen) belangrijk zoniet een vereiste. Meer informatie over open standaarden vindt u op programma’s als Open Standaarden en Open Source Software.
Op dit moment zijn reeds enkele onderwijsorganisaties lid van de VOSN.