Open Source en Politiek en Overheid

Steeds vaker zien we Open Source Software terug zowel in de politiek Den Haag als ook in het decentrale beleid. Dat is geen wonder, want Open Source Software heeft per definitie een Open Standaard, die het iedere burger mogelijk maakt om gebruik te maken van de geboden overheid diensten.

De VOSN onderhoudt zowel een vruchtbare lobby bij de overheid als eentje bij de politieke partijen. Door middel van timing kunnen plannen effectiever doorgevoerd worden. Zo kwam het beleidsvoorstel (motie Vendrik) met betrekking tot Open Source en Open Standaarden, de ambtenaren buitengewoon goed uit: zij waren zelf al aardig op dreef.

Naast lobby-en voor het directe doel van de VOSN, zijn we ook bezig met het voorkomen van wetgeving die Open Source benadeelt of onmogelijk maakt. Recente ontwikkelingen op het gebied van auteursrecht en octrooien brengen de ontwikkeling van Open Source in gevaar. Zowel in Den Haag als Brussel is de VOSN regelmatig te vinden.

Links staan verschillende initiatieven en standpunten van gemeenten, ministeries en partijen overzichtelijk gepubliceerd.

Hebt u nieuws of informatie, een goede aanvulling op de hier gepubliceerde onderwerpen? Meld het dan aan bij redactie@vosn.nl