Open Source en het onderwijs

Scholen zijn in belangrijke mate afhankelijk van software die door slechts enkele leveranciers wordt aangeboden. Deze afhankelijkheid leidt tot gebrek aan concurrentie tussen softwareleveranciers en vergroot de kans op hoge prijzen door een gebrek aan goede marktwerking. Anderzijds is er een snel groeiend aanbod van open source software dat een bruikbaar alternatief kan bieden.

Er zijn verschillende initiatieven binnen het onderwijs die zich richten op voorlichting, kennisuitwisseling, ontwikkeling, gebruik en onderhoud van open source software. Sommige van deze initiatieven geven enkel voorlichting over de mogelijke toepassingen van open source. U kunt daarbij denken aan onderstaande onderwerpen:

  • lokale netwerk/ internetdiensten
  • Content Management Systemen
  • Educatieve content

Andere initiatieven richten zich minder op voorlichting en zijn duidelijk opgezet ter bevordering van kennisuitwisseling.