Open Source en het Bedrijfsleven

Een algemeen aanvaard voordeel van Open Source zou de prijs zijn. De aanschaf brent namelijk weinig kosten met zich mee. De aanschafprijs is echter meestal maar een klein onderdeel van de totale kosten, dat voordeel wordt dus nogal eens gebagatellisserd.

Dat is echter niet geheel terecht. De aanschafkosten worden meestal helemaal voor in een traject besteed. Dat houdt in dat deze veel zwaarder op de financiën drukken dan kosten die aan het einde van een project gedaan worden.

Verschillende instanties, waaronder de BSA en de Nederlandse Wetgever en -handhaver, houden zich bezig met het promoten van `netjes’ gedrag in verband met software gebruik. De VOSN voorstaat gewetensvol gebruik van software en het naleven van de licentieverplichtingen die er vaak onlosmakelijk mee verbonden zijn. Open Source licenties zijn buitengewoon gebruiksvriendelijk en zullen zelden `per ongeluk’ overtreden worden.