Lidmaatschap VOSN

Voordelen Lidmaatschap VOSN

  • Behartiging van het belang van Open Source Software op professioneel niveau.
  • Mogelijkheid tot deelname aan werkgroepen die zich bezighouden met Open Source
  • Deelname aan het vergroten van de awareness van Open Source en Open Source Software
  • Uw expertise zichtbaar in een heldere tabel op de VOSN website

Hoe lid te worden?

Om lid te kunnen worden dient men aan de volgende criteria te voldoen:

werkzaam bij een organisatie of stichting waar degene die lid wil worden zich bezighoudt met Open Source.

Procedure voor aanmeldingen

Als je lid wilt worden van de VOSN kun je het aanmeldingsformulier invullen en verzenden via internet, fax of post. Stuur de VOSN ook een kopie van het uittreksel KvK per fax (0418) 653666 of post. Korte tijd na aanmelding en ontvangst van het KvK uittreksel ontvang je per e-mail bericht van de VOSN over de acceptatie van je aanmelding. Vervolgens ontvangt U een factuur voor het toekomstige deel van het lopende verenigingsjaar. De vereiste contributie dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt. Na ontvangst van de contributie zorgt de VOSN ervoor dat je ook op de VOSN pagina wordt weergegeven.