Doelstellingen

De VOSN stelt zich onder andere de volgende doelen:

  • Stimulering van het professioneel gebruik van Open Source Software (OSS)
  • Belangenbehartiging van organisatie’s die OSS ontwikkelen en professioneel gebruiken
  • Platform voor discussie, kennisuitwisseling, kwaliteitsontwikkeling en certificeringsvraagstukken
  • Actief betrokken bij raakvlak tussen OSS en maatschappelijke, politieke en juridische vraagstukken